आतां दरेक विद्यार्थ्यांचे जातले अपार आयडी

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

ऑटोमेटेड परमनंट अकॅडमिक अकाउंट रजिस्ट्री म्हळ्यार अपार आयडी (APAAR ID) देशभरांतल्या विद्यार्थ्यांची खाशेली वळख जावपाची आसा. तो 12 अंकांचो युनिक क्रमांक आसतलो. नर्सरी, शाळेंत वा कॉलेजींत प्रवेश घेतना खंयच्याय विद्यार्थ्याक हो आयडी मेळटलो. शाळा, म्हाविद्यालय, युनिव्हर्सिटी ट्रान्सफर, प्रमाणपत्र सत्यापन, कुशळटाय प्रशिक्षण, इंटर्नशिप, शिश्यवृत्ती, पुरस्कार, अभ्यासक्रम क्रेडीट हस्तांतरण आनी हेर खंयचीय कामगिरीची म्हायती डिजिटल रितीन एकठांय करतले.
देशभरांत सुमार 30 कोटी विद्यार्थी आसात. तातूंतले 4.1 कोटी लोक उच्च शिक्षणांत आनी सुमार 4 कोटी लोक कुशळटाय अभ्यासक्रमांत वावुरतात. हेर शाळेंत आसात. अॅकॅडमिक बँक ऑफ क्रेडीट पद्दत चालीक लायल्या उपरांत ह्या सत्रांत हजारां परस चड उच्च शिक्षण संस्थांतल्या एक कोटी परस चड विद्यार्थ्यांनी अपार आयडी खातीर नोंदणी केल्या. अपार आयडी दिवन 30 कोटी विद्यार्थ्यांक ह्या मंडळांत हाडपाचो सरकाराचो हेत आसा.
शिक्षण मंत्रालयान सगल्या राज्यांच्या सचीवांक पत्र बरोवन अपार आयडी खातीर शाळा आनी म्हाविद्यालयांनी विद्यार्थ्यांची नोंदणी करपाचे निर्देश दिल्यात. नव्या शिक्षण धोरणा प्रमाण शाळा, उच्च शिक्षण आनी कुशळटाय ह्या तीनूय कामाच्या मळार विद्यार्थ्यांची म्हायती एकठांय आसपाक जाय अशें संकेत दिलां.
देशांतल्या सगळ्या संस्थांनी तांच्या विद्यार्थ्यांची आनी शिक्षकांची म्हायती आसा. पूण तें एकाच फॉर्मेटांत नाशिल्ल्यान तातूंत जायत्यो आडमेळी येतात. नॅशनल क्रेडीट फ्रेमवर्क आयले उपरांत नव्या अभ्यासक्रमांत मल्टीपल एक्सिट, एंट्री, नवें कोर्स लॅटरल एंट्री आनी कांय तंत्रगिन्यानाची गरज आशिल्ली. सगळें एकेच पद्दतींत सत्यापीत करपाक शकता अशा तंत्रगिन्यानाची गरज आशिल्ली. आतां एकाच प्लॅटफॉर्मांत म्हायती एकठांय मेळटली.

हो आयडी केन्ना तयार जातलो?

आधार क्रमांका वरवीं अपार आयडी प्रसिद्ध जातली. ती फकत शाळा आनी महाविद्यालया वतीन तयार जातली. पालकांचीय संमती घेतले. कारण ही म्हायती शिक्षणीक विभाग आनी संस्था वांटून घेतले. ते प्रमाण भुरग्यांच्या आधार कार्डाची तपासणी जातली. अपारा संबंदीत रेकॉर्ड डिजीलॉकरांत उपलब्ध आसतले.

ताचो वापर कसो जातलो?

विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणीक जिणे कडेन संबंदीत दरेक म्हायती अपार क्रमांका सयत उपलब्ध आसतली. नोकरी मेळोवपा खातीरय अपार क्रमांक थेट वापरूं येता. तशेंच नोकरी मेळ्ळ्या उपरांत कुशळटाय, रिस्किलिंग वा अपस्किलिंग करपाक उपेगी पडटा. तशेंच शिक्षणीक मळार सोडल्यार रेल्वे आनी बस आरक्षण करतना अपार क्रमांक वापरूं येतात.

अपार वळख पत्र कित्याक फायद्याचें?

  1. तुमी एका अभ्यासक्रमाचे दोन विशय पुराय केल्यात आनी फुडें हेर विशय पुराय करपाचे आसत जाल्यार तातूंतल्यान तुमी दोन विशय पुराय केल्यात अशी म्हायती नोंद जातली. ते परतून शिकपाची गरज ना.
  2. प्रमाणपत्रांची खात्री अपारांत जातली. परत परत सत्यापन करपाची गरज ना.
  3. तुमी शाळेचें शिक्षण पुराय केलां वा पदवी मेळयल्या अशी म्हायती अपडेट करात.
  4. तुमी येवजणे खातीर, सवलती खातीर, पुरस्कारा खातीर पात्र आसल्यार, तुमी अपार क्रमांक सांगले बरोबर संबंदीत संघटणेक म्हायती मेळटली.

विद्यार्थ्यांसयत शिक्षक, शाळा, म्हाविद्यालय, विद्यापीठ, उच्च शिक्षण संस्था आदी. हांचे खातीर अपार क्रमांक आसतलो.