आतां टोमाटांतूय विटामीन डी….

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

सूर्याच्या उजवाडा उपरांत नुस्तें आनी दुदाचे जिनस हे विटामीन डीचे सगळ्यांत बरे स्रोत मानतात, पूण एडिटींग तंत्रज्ञानाच्या आदारांन टोमाट पसून ह्या पोशक तत्वांचो स्रोत जातलो. खरें म्हणल्यार इंग्लंडांतल्या जॉन इनेस सेंटरांतल्या शास्त्रज्ञांनी वनस्पती आदारीत आहार घेवपी लोकां खातीर हो विशेश सोद लायला.
संवसारभर 100 कोटी लोकांक विटामीन डीचो उणाव जाल्ल्यान त्रास जाता. ताका लागून काळजाच्या दुयेंसां सावन कॅन्सरा मेरेन जायते गंभीर दुयेंसां जातात. एका अभ्यासा प्रमाण, भारतांत सुमार 76% लोकांक विटामीन डी चो उणाव जाता.
CRISPR तंत्रज्ञानाचो उपेग करुन शास्त्रज्ञांनी विटामीन डी आशिल्ले टोमाट तयार केलां. अशे तरेन संशोधक खंयच्याय वस्तूची आनुवंशिक संहिता बदलपाक अनुकुल जातात. शास्त्रज्ञांनी विटामीन जनुकांत रचणुकेंत बदल करून टोमॅटोंत आनी ताच्या पानांनी 7- डीएचसी हो घटक जमयलो. तो टोमॅटोच्या पानांत सैमीक रितीन मेळटा आनी ताचो उपेग विटामीन डी 3 तयार करपाक जाता.
1 टोमॅटोत 2 तांतयां इतलें विटामीन डी जाता. शास्त्रज्ञांनी टोमॅटो आनी ताचीं पानां एका वरां खातीर नील किरणांच्या उजवाडाक दवरलीं. उपरांत टोमॅटोंत 2 तांतयां वा 28 ग्राम ट्यूना नुस्त्या इतलें विटामीन डी मेळ्ळें. हे संशोधन ‘नेचर प्लांटस’ ह्या नेमाळ्यांत आयलां. सुर्याच्या उजवाडाचेरूय संशोधन जातले.
टोमॅटो संशोधनांत वांटो घेवपी शास्त्रज्ञ म्हणटात, सुर्याच्या उजवाडाचो परिणाम नील किरणांक लागून बदलिल्ल्या टोमाटोचेर दिसतलो. हे खातीर आतां हे टोमॅटो भायर सुर्याच्या उजवडान पिकयतले. हाका लागून तातूंतलें 7-डीएचसी विटामीन डी 3 हातूंत रुपांतरीत जाता काय ना हें कळतलें. ब्रिटीश संसदेन हालींच्या काळांत अनुवंशीक बदल केल्ल्या पिकांची चांचणी करपाचें विधेयक पास केलां.
संशोधकांच्या म्हणण्या प्रमाण, ह्या नव्या तंत्रज्ञानाचो वापर मिरसांग, वांग्या, बटाट, अळमीं हांचेरूय करूं येता. तशेंच हो भाजयो व्हिटॅमिन डीचो बरो स्रोत जातल्यो. हाचो चड लाव घेवपी शिवराक लोक आसतले. खरें म्हणल्यार विटामीन डीचो मुखेल स्रोत म्हळ्यार लॅनोलीन, जें मेंढरांच्या लोकरांत मेळटा. शिवराक जेवप्यांक ताचें सेवन करपाक मेळना.