आठ दिसांत शॅक धोरण अधिसुचीत करतले

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

-अॅडव्होकेट जनरल देविदास पांगम हांची खंडपिठांत म्हायती

पणजी : राज्यांत फुडल्या आठ दिसांत शॅक धोरण अधिसुचीत करतले, अशी म्हायती अॅडव्होकेट जनरल देविदास पांगम हांणी मंगळारा मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपिठांत दिली. मजगतीं, हे संदर्भांत दाखल केल्ली याचिका खंडपिठान निकालांत काडल्या.

ह्या प्रकरणांत विद्याधर दाबोळकार, रेमेडिओस गोईस आनी अनिल कांदोळकार हांणी खंडपिठांत याचिका दाखल केल्या. याचिकेंत तांणी राज्य सरकार, पर्यटक संचालक, गोंय दर्यादेग क्षेत्र वेवस्थापक प्राधिकरण, गोंय राज्य प्रदुशण नियंत्रण मंडळ, उजो पालोवपी दळाचे जवान, अन्न आनी वखदां प्राधिकरण, अबकारी आयुक्त, नगरपालिका प्रशासन संचालक, पंचायत संचालक, गोवा शॅक धनी कल्याण सोसायटी आनी हेरांक प्रतिवादी केल्या.

राज्यांत पर्यटन हंगाम सुरू जाला, अशें आसतना शॅक वांटप अजून जावंक ना. तशेंच राज्य सरकारान नवीन शॅक धोरण अधिसुचीत करूंक नाशिल्ल्याचो मुद्दो उपस्थीत करून बेगिनांत बेगीन धोरण लागू करपाची मागणी याचिकेंत केल्या.

हे संदर्भांत खंडपिठांत सुनावणी जाली, तेन्ना फुडल्या आठ दिसांत शॅक धोरण अधिसुचीत करतले, अशी म्हायती अॅडव्होकेट जनरल देविदास पांगम हांणी खंडपिठांत दिली. खंडपिठान याचिकेची दखल घेवन वयली याचिका निकालांत काडल्या.