आगरवाड्यार जैतिवंतांक भेटयलीं इनामां

विवीध सर्तींतल्या जैतिवंतां सयत आदले मुख्यमंत्री प्रा. लक्ष्मीकांत पार्सेकार आनी हेर.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पेडणें: नवरात्रांतल्या सर्तींतल्यान संस्कृती संवर्धना बरोबरूच कलाकारूय घडटात अशें आदले मुख्यमंत्री प्रा. लक्ष्मीकांत पार्सेकार हांणी सांगलें.

आगरवाडोच्या श्रीसांतेरी देवस्थानांत नवरात्रोत्सवा निमतान आयोजीत केल्ल्या विवीध सर्तीच्या इनामां भेटवण सुवाळ्यांत ते मुखेल सोयरे म्हूण उलयताले.

ह्या वेळार माचयेर श्रीसांतेरी देवस्थान आगारवाडाेचे अध्यक्ष मेघनाथ नायक, आनंद नायक, संदेश हाडकी, सुधीर बगळी, वसंत दामाजी, आगरवाडो नवरात्रोत्सव मंडळ अध्यक्ष सागर तळणकार, सोमनाथ मोरजकार, ऋषिकेश नायक, सुनील परब बी मानेस्त हाजीर आशिल्ले.

नवरात्रोत्सवांत मेळिल्ल्या विवीध सर्तींतल्या जैतिवंतांक इनामां भेटयलीं. हातूंत वेशभुशा सर्तींत आरगवाडो मर्यादीत पूर्व प्राथमिक ते आठवी: पयलें- शौर्य विदेश रावत. दुसरें- आराध्या अनील शेट्ये, तिसरें- वैभवी दमाजी हांकां फावाे जालीं.

नृत्य सर्त आगरवाडो मर्यादीत: पयलें- पूर्व प्राथमीक ते चौथी: पयलें- श्रीश परशुराम बगळी, दुसरें- वीरा विठोबा बगळी, तिसरें- यक्षिका मोहन रावत हांकां फावाे जालीं.

व्हड गट: पयलें- श्रिष्ठा संदेश हाडकी, दुसरें- साक्षी देवानंद गोसावी, तिसरें- प्रीती प्रकाश नायक.

अखील गोंय नृत्य सर्त: पयलें- प्रज्ञा कुडव, म्हापशें, दुसरें- सर्वेद गांवकार, वास्को, तिसरें- काव्या लोटलीकार, म्हापशें, उमेद वाडोवपी: सावी गंवस, वाळपय, पुनीत तळवणेकार, वारखंड पेडणें

अखील गोंय दांडिया सर्त पयलें- क्रीएटीव्ह दांडिया ग्रुप मुळगांव, दुसरें- निर्भय भव दांडिया ग्रुप पर्वारी, तिसरें- संयोगम ग्रुप सडा वास्को. उमेद वाडोवपी: रायझींग दांडिया ग्रुप आगाशी, सन रायझ दांडिया ग्रुप धारगळ.

आगरवाडो मर्यादीत चित्रकला सर्त: ल्हान गट पयलें- साचिका संदेश हाडकी, दुसरें- प्रवी परशुराम बगळी, तिसरें- ऋग्वेद हेमंत गोसावी.

व्हड गट: पयलें- निशिता निलेश नागवेंकार, दुसरें- पियू प्रकाश नायक, तिसरें- आर्या आनंद नायक.

इनामां भेटवण सुवाळ्याचें सुत्रसंचालन अनील शेटये हांणी केलें. सुदन नायक, आनंद नायक, महेश परब, सुधीर बगळी, वसंत दमाजी हांणी मानेस्तांक फुलांतुरे भेटयले. सुदन नायक हांणी उपकार मानले.