असले उपक्रम जाय

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

मार्गदर्शन जर योग्य वेळार मेळत तर करियराच्याच नजरेन न्हय तर सगल्याच नजरेन तुमकां योग्य दिका मेळटा. सरकारी महाविद्यालय केपेंच्या प्राचार्य भट्टाचार्य आनी करियर मार्गदर्शनाचे मुखेली नवु वरक हाणी हींच गरज मतीन दवरून परिक्षेची म्हायती दिवपी कोर्सुच 2019९ सावन सुरु केलो, जाचो लाव गांवगिऱ्या वाठारांतल्या २३ विद्यार्थ्यांनी घेतलो. पदवी मेळ्ळे उपरांत विद्यार्थी जाय त्यो परिक्षा दितात हें खरें, पूण दुर्लक्षित आशिल्ल्या फाट्यांच्या परिक्षेची तयारी आसप तसेच मार्गदर्शन मेळप लेगीत महत्वाचें, म्हूण सरकारी कॉलेज केंपेंतल्या प्राचार्य डॉ. जॉयदीप भट्टाचार्य तशेच ही येवजण फुडें हाडपाक यत्न करपी प्रा. नावू वरक हांणी युपीएससी आनी गोवा पब्लिक सर्व्हिस कमिशनाची परिक्षा अश्यो दोन परीक्षा नजरे फुडें दवरून 2019 सालांत परवडपा सारकी फी घेवन कोर्स चालीक लायलो. ताचो लाव २३ गांवगिऱ्या विद्यार्थ्यांनी घेतलो. कॉलेजी मदले तज्ञ तशेंच दिल्लीचे अणभव आशिल्ले दिनेश अहिर राव हांकां ह्या कोर्सांचे मार्गदर्शन दिवपाक आफयल्ले . प्रा. वरक, जो आतां पीएचडी करता एका गांवातल्यान आयला. फुडें तो मुंबय गेलो. रुईया कॉलेजांत शिकलो. दिल्लीकूय वचून आयलो. ताका अशा परिक्षांची वळख गांवगिऱ्या विद्यार्थ्यांक दिवची कशें दिसलें आनी संद मेळतकूच कॉलेजातल्या प्राचार्य आनी हेर सांगात्यांक घेवन हो उपक्रम चालीक लावपाचो यत्न केलो. ह्या कोर्स भितर विद्यार्थ्यांक परीक्षेची तयारी कशी करप? तशेच तुमची मानसिकता कशी राखप? हांचेर उजवाड घाला. बरेच खेपो विद्यार्थी शिकलेलो आसता, पूण परिक्षेचें ताका तंत्र खबर आसताच, अशें ना आनी ताका लागून परीक्षे विशीं भिरांत पातळटा. देखून ह्या प्रकारचो कोर्स गरजेचो आसा ती गरज केपे सारक्या कॉलेजीन पुराय केली. तांचे सगल्यांचें अभिनन्दन .
आयज खंयच्या शिक्षणा भितर तुमी जर प्रवेश घेतलो तर प्रवेश परिक्षा दिवशी पडटा आनी रोजगार खातीर वेगळ्या परीक्षेक तोंड दिवचें पडटा, पूण हांचे एक तंत्र आसा, ताची तयारी कशी करप, हाची म्हायती संकेतस्थळांचेर आसली तरी सगल्यां मेरेन ती पावताच अशें ना. गांवगिऱ्या विद्याथ्यांचे तर प्रश्न वेगळेच आसात.केंपें वाठारांत गांवगिरे विद्यार्थी चड आशिल्ल्यान तांकां ह्या विंगड विंगड परिक्षांची म्हायती मेळप ही खरीच गरज आसा. ह्या कॉलेजाच्या राज्यशास्त्र फाट्यान 2019 सावन प्राचार्य प्राची नायक आनी मागीर जॉयदीप भट्टाचार्य हांच्या मार्गदर्शना सकयल एक सर्टिफिकेट कोर्साची मांडावळ करून विद्यार्थ्यां कडल्यान काय रक्कम घेवन ताची लागवण केली. दर बिरेस्तार, शुक्रार आनी शेनवार ह्या दिसा 2 ते 5 ह्या वेळार हो खाशेलो अभ्यासक्रम कॉलेज घेतालें. विद्यार्थ्यांक म्हायती दिवपाक अणभवी तज्ञ निमंत्रित केल्ले, तांच्या वांगडा भासाभास करपाची संद विद्यार्थ्यांक मेळ्ळी. हातूंत तांणी राज्यशास्त्र, इतिहास, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, इंग्लीश, मराठी, कोंकणी, चालू घडामोडी, विज्ञान ह्या सारक्या विशयांची म्हायती दिली. काय तज्ञांनी निबंध लेखनाचेर भर दिलो. स्थानिक तज्ञांनी कोरोना काळान ऑनलायन मार्गदर्शन केलें. तुमकां खबर आसतली की गोंय सरकार मदीं ज्यो विंगड विंगड सुवाती आसात, तांचे खातीर हो आयोग परीक्षा घेवन उमेदवाराची निवड करतात. हाचे खातीर गोंयचो इतिहास, भूगोल, चालू घडामोडी हाची खबर उमेदवाराक आसची पडटा, हाची म्हायती तशेंच खंयची पुस्तकां वाचचीचीं हें लेगीत साांगतात. ई बुक्सची वळेरी तशेच संकेतस्थळाची म्हायती विद्यार्थ्यांक दिल्ली. शिकोवन जाले उपरांत तांची 100 गुणांची परीक्षा लेगीत घेताले. विंगड विंगड विशयांचेर तांची प्रश्नोत्तरी घेताले. इतलेंच न्हय तर विद्यार्थ्यांनी दिल्ल्या जापेचें स्पश्टीकरण करून घेताले. ह्या सगल्या विद्यार्थ्यांनी आपलो अभ्यासक्रम फेब्रेर 2020 सालांत पुरो जालो आनी तो अजून सुरू आसा. हातूंतल्यान विद्यार्थ्याक तयारी करपाच्या नजरेनं ते उपकारक थारले. काय परिक्षांनी दिल्ली जाप जर चुकीची आसत तर तुमचे गुण कापतात, हाची कल्पना विद्यार्थ्यांक आदीच आसत तर विद्यार्थी जाप बरयताना खबरदारी घेवं शकता. शारांतल्या विद्यार्थ्यांची मार्गदर्शनाची तजवीज जावप कठीण जायना, पूण गांवगिऱ्या विद्यार्थ्यांक मात खूब अडचणी आसता . खरेतर अशो कार्यावळी प्रत्येक कॉलेजानी जावपाक जाय जाचो लाव सगळ्या विद्यार्थ्यांक मेळू शकता. अशे सर्टीफिकेट कोर्स उक्ते आसचे, जातूंत त्या- त्या वाठारांतल्या सगल्या विद्यार्थ्यांक बसपाची संद मेळपाक जाय. आयज हो विषय अत्यंत म्हत्वाचो जाला. शाळां भितर हो विषय व्हेलो तर विद्यार्थ्यांक चड उपेग जातलो. हेर राज्यांनी सर्त परीक्षेची म्हायती शाळांनी दिवपाची व्यवस्था आसता. हांगा परवडपा सारखी फी आकारून ती करूं येता.
प्रा. रामदास केळकार
9822583275