अशी जाली गुरू- शुक्राची जुगलबंदी

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

सुर्याक लागीं आशिल्लो दुसऱ्या नंबरचो गिरो ‘शुक्र’ आनी आकारान सगल्यांत मोटो ‘गुरू’, 1 तारखेक फांतोडेर, उदेंते कडल्या क्षितीजा वयर एकामेकांक सामके तेंकून दिसले. खगोलशास्त्राच्या मोग्यांक असल्या प्रकारची घडणूक, देसेंब्र 2020 (गुरू- शनी) उपरांत पयलेच खेप पळोवपाक मेळ्ळीं. सगले कडेन उमेदीचें वातावरण आसलें. दुर्बिणींतल्यान पळयतगीर ते दोनूय गिरे एकाच वांगडा दिसले. शुक्र अर्द- गोल आकार घेवन सकयले वटेन आसलो, जाल्यार गुरू आपल्या सगल्यांत व्हडल्या चंद्रा सयत वयर रावन शेक गाजयतालो. फाटले फावट गुरू आनी शुक्र 2016 तल्या ऑगस्टांत इतले लागीं आयिल्ले. आतां ते बद्द फुडल्या वर्सा, 2 मार्चांक मेळटले.
हातूंत चड खोशयेची गजाल म्हळ्यार, गोंय हवामान खात्यांन जशें आपल्या पत्रकांत जाहीर केल्लें, तेच तरेन मळब थोडें तरी निवळ आसलें आनी ते खातीर अभ्यासकांक आनी आस्वादकांक हे खाशेले घडणुकेचो आनंद लुटूंक मेळ्ळो.
सद्यां बुध गिरो आनी कृतिका ताऱ्या- पुंजूल्याची जोडी चंद्रा सयत सुर्यास्ता मागीर अस्तंत दिकेन दिसता. चंद्र हालींच उमाशेंतल्यान भायर सरला. म्हण्टकच ताची सुर्याच्या उजवाडांत चमकूपी ती ओडलायणी सडपातळ धार पळोवपाक दोळे मात्शे बारीक करचें पडटलें.
ठळक खीण
जरी गुरू – शुक्र एकामेकांक खूब लागीं आशिल्ले अशें जाणवतालें, तरी त्या दिसा तांचे मदलें अंतर 70 कोटी किलोमिटर इतलें आसलें. तें तशें दिसपाक कारण म्हळ्यार, सगलेच गिरे सुर्या भोंवतणी भोंवत आसतात. ते खातीर आमचो पृथ्वी वयल्यान तांचे कडेन पळोवपाचो दृश्टीकोण त्या मानान बदलता आनी म्हणूनच केन्ना- केन्ना तसलीं अप्रुपां घडटना दिसतात.
राशी- नखेत्र पुंजूले (नक्षत्रांचेय) बी तशेंच आसता. ताचे काळख्या मळबांतले वेगवेगळे आकार-प्रकार जें आमकां दिसतात ते फक्त, आमचो तांचे कडेन पळोवपाच्या थारावीक दृश्टीकोणांक लागुनूच. देखीक, ह्या दिसांनी मध्यानराती कडेन माथ्या वयर दिसतात ते वृश्चिक राशीतलेंच तारे घेयात. जरी आमकां तो एक व्हडलो विंचू कसो दिसता आसलो, तरी आमचे सुर्यमाळें भायल्यान तो एकवेळ घोडो म्हणूनय दिसूं येता वा ताची पुराय बांदावळूय बदल्लेली आसूं येता.