अवर लेडी ऑफ लुर्डस हायस्कूल जैतिवंत

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

खेळां आनी युवा वेव्हार संचालनालयान घेतिल्ले तालुको पांवड्या वयले 17 वर्सां पिराये सकयले चल्यांच्या फुटबॉल सर्तींत वाळपयच्या अवर लेडी ऑफ लुर्डस हायस्कुलान वस्तादपण जोडलें. फायनलींत ताणें ठाणेच्या हिरोजीराव बाबुराव देसाय हायस्कुलाक टायब्रेकरांत 3-2 अशा गोल फरकांनी हारयलें. ते पयलीं निर्धारीत वेळांत दोनूय पंगड 2-2 अशे बरोबरींत आशिल्ले. मॅची कोपार्डेंच्या मैदानाचेर खेळयिल्ल्यो. मजगतीं, तिसरी सुवात वाळपय युनिटी विद्यालयाक फावो जाली. तिसरे सुवाते खातीर वाळपय युनिटी विद्यालय आनी केरीच्या सरकारी माध्यमीक विद्यालय हांचे मदीं मॅच जाल्ली.

सत्तरी तालुको खेळां अधिकारी दिलीप गांवकाराच्या मार्गदर्शनाखाला सर्तीचें आयोजन केल्लें. सत्तरी तालुक्यांतल्या सगल्या माध्यमीक विद्यालयांनी सर्तींत वांटो घेतिल्लो.