अरूणाचलचे आयएएस अधिकारीस्वप्नील नायक हांकां भांगरा पदक

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय I प्रतिनिधी
पणजी : गोंयचे सुपूत आनी अरूणाचल प्रदेश प्रशासनांतले आयएएस अधिकारी स्वप्नील नायक हांचो भांगरा पदक दिवन अरूणाचल प्रदेश सरकारान भोवमान केला. अरूणाचल प्रदेशांत स्वप्नील नायक हे विमान येरादारी, हस्तकला आनी वस्त्रोद्योग खात्याचे सचीव आसात. हाचे पयलीं तांणी प्रशासकी सुदारणा फांटो, विज्ञान आनी तंत्रज्ञान फांट्यात कार्यभार सांबाळ्ळां. वेवसायाक स्थापत्य अभियंते आशिल्ले स्वप्नील नायक हे गोंय सरकाराच्या नागरी सेवेंत दाखल जाल्ले. जिल्होधिकारी, पर्यटन संचालक अशी पदां सांबाळ्ळे उपरांत आयएएस केडरांत तांकां बडटी मेळ्ळी. घटक राज्य दिसा निमतान भांगरा पदक दिवन तांचो भोवमान केला.