अमेरिकेंत नोकरी दितां म्हूण सांगून 12 लाखांची फटवणूक

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

दुबाविताक पनवेलांत अटक; मडगांव पुलिसांची कारवाय

मडगांव: अमेरिकेंत नोकरी दितां अशें सांगून गुरुदास लोटलीकार हांचे कडल्यान 12 लाख रुपया घेवन तांची फटवणूक केल्ली. ह्या प्रकरणांत मडगांव पुलीस जुलय म्हयन्या सावन सोद घेत आशिल्लो दुबावीत मॅन्युएल डिकॉस्टा हाका पनवेल सावन अटक केली. ह्या प्रकरणांतल्या दुसऱ्या दुबाविताक हाचे पयलींच अटक केल्ली.

धर्मापूर मडगांवचे गुरूदास लोटलीकार हांणी 11 जुलय 2022 दिसा मडगांव पुलीस स्टेशनार कागाळ नोंद केल्ली. ते प्रमाण मॅन्युएल डिकॉस्टा आनी सॅमसन फर्नांडीस ह्या धर्मापूरांतल्या नागरिकांनी अमेरिकेंत नोकरी दितां अशें हांयस दाखोवन कागाळदारा कडल्यान 12 लाख रुपया घेतिल्ले. दुबावितां कडेन नोकर भरती खातीर गरजेचे आशिल्ले कसलेच परवाने नाशिल्ले. हो वेव्हार 19 जून 2018 ते 17 जुलय 2018 ह्या काळांत जाल्लो.

कागाळदारा कडल्यान घेतिल्ले पयशे सॅमसन फर्नांडीस हाच्या खात्यांत जमा केल्ले. उपरांत ते पयशे मॅन्युएल डिकॉस्टाच्या खात्यांत धाडून दिले. पयशे जमा केले उपरांत लोटलीकार हांणी दुबावितां कडेन नोकरे विशीं विचारपूस केली तेन्ना, अजून प्रक्रिया जावपाची आशिल्ल्याचीं कारणां दिलीं. उपरांत पयशे परतून करपाकूय फाटीफुडें जावंक लागिल्ल्यान लोटलीकार हांणी निमाणें मडगांव पुलिशेंत कागाळ नोंद केल्ली.

दुबावितांचेर गुन्यांव नोंद जाले उपरांत दोनूय दुबावितांचो मडगांव पुलीस सोद घेवंक लागले. सॅमसन फर्नांडीसाक मडगांव पुलिसांनी हाचे पयलींच अटक केल्या, जाल्यार तपासा मजगतीं मॅन्युएल डिकॉस्टा हो पनवेल आशिल्ल्याची म्हायती पुलिसांक मेळ्ळे उपरांत पुलीस उपनिरिक्षक विभावरी गांवकार हांणी पनवेल वचून दुबाविताक ताब्यांत घेतलो. ही कारवाय पुलीस अधिक्षक अभिषेक धानिया आनी पुलीस निरिक्षक तुळशीदास नायक हांच्या मार्गदर्शना खाला केली.