अभियांत्रिकी म्हाविद्यालयाच्या प्राकारांत सोऱ्याचे घुंवळेंत विद्यार्थ्याक मारपेट

भुरग्याक धरून व्हरतना पुलीस शिपाय.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

फर्मागुडयेर दोन सान पिरायेच्या भुरग्यांक अटक; एकल्याच्या सोदांत

फोंडें: फर्मागुडयेर गोंय अभियांत्रिकी म्हाविद्यालयाच्या प्राकारांत मंगळारा रातीं 9.30 वरांच्या सुमाराक सोऱ्याचे घुंवळेंत आशिल्ल्या तीन सान पिरायेच्या भुरग्यांनी एनआयटीचो विद्यार्थी शिवांस पांडे (19) हाका मारपेट करून जखमी केलो. जखमीचेर उपजिल्हो हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसात. पुलिसांनी दोन सान पिरायेच्या भुरग्यांक ताब्यांत घेतल्यात. एकल्याचो सोद सुरू आसा. ताब्यांत घेतिल्ल्या एका सान पिरायेच्या भुरग्यान पुलीस स्टेशना वयल्यान धांव मारिल्ल्यान सगल्यांचीच धांवपळ जाली. पूण एका पुलीस शिपायान फाटलाग करून पळून वचपी त्या भुरग्याक पुलीस स्टेशना मुखा वयल्या रस्त्यार धरलो.

पुलिसांनी दिल्ले म्हायती प्रमाण मंगळारा रातीं सोरो पियेवपा खातीर तीन सान पिरायेचे भुरगे गेल्ले. सोरो पीत आसतना शिवांस पांडे हो विद्यार्थी थंय पावलो. त्या वेळार तांचे मदीं उतरांची बाचाबाची जाली. त्या वेळार तिगां सान पिरायेच्या भुरग्यांनी पांडे ह्या विद्यार्थ्याक मारपाक सुरवात केली. निमाणें विद्यार्थ्याचे तकलेर सोऱ्याची रिती बाटली मारून जखमी केलो. जखमीक ताकतिकेन उपजिल्हो हॉस्पिटलांत दाखल केलो. ह्या प्रकरणांत फोंडें पुलिसांनी दोन सान पिरायेच्या भुरग्यांक ताब्यांत घेतल्यात.

ताब्यांत घेतिल्ल्या दोन भुरग्यां मदल्या एका भुरग्यान दनपारां 3.30 वरांच्या सुमाराक पुलीस स्टेशना वयल्यान पळून वचपाचो यत्न केलो. त्या वेळार पुलीस स्टेनांतल्या कर्मचाऱ्यांची धांवपळ जाली. एका पुलीस शिपायान फाटलाग करून पुलीस स्टेशना मुखा वयल्या रस्त्यार त्या भुरग्याक धरलो.

फोंडें पुलीस तिसऱ्या सान पिरायेच्या भुरग्याच्या सोदांत आसात. फोंडें पुलीस स्टेशनाचे निरिक्षक तुषार लोटलीकार हांच्या मार्गदर्शना खाला उपनिरिक्षक रश्मी भाईडकार ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास करतात.