अफगाणिस्तानाचो तिसरो धपको

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

इंग्लंड आनी पाकिस्तान ह्या पंगडां हारल्या उपरांत अफगाणिस्तानान काल श्रीलंका पंगडाक लेगीत हारयलो. हांगाच्या महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशनाचेर जाल्ले मॅचींत अफगाणिस्तानान श्रीलंकेक व्हड धपको दिलो. हे हारीक लागून श्रीलंका पंगडाचे सेमी फायनलींत सुवात मेळोवपाचे चर्चेक पुर्णविराम मेळ्ळो.

अफगाणिस्तानान पयलीं बॅटींग करतना श्रीलंकेक फकत 241 धांवड्यांचेर आडायलो. ताच्या फजलहक फारुकीन म्हत्वाची भुमिका वठयतना चार विकेटी घेतल्यो. श्रीलंकेन दिल्ले 242 धांवड्यांची मोख अफगाणिस्तानान 7 विकेटी राखून सहज मेळयली. अफगाणिस्तानान पयलेच खेपे संवसारीक वन डे क्रिकेटींत तीन मॅची जिखल्यो.

मोखीचो फाटलाव करतना अफगाणिस्तानाक रहमानउल्ला गुरबाजाच्या रुपान सुरवातीकूच व्हड धपको बसलो. पूण, उपरांत रहमत शाहान (62) उत्कृश्ट बॅटींग करून अफगाणिस्तानाच्या चाहत्यांची आस्त कायम राखली. जैताचे वटेन पावलां मारपी अफगाणिस्तानाक परत एक धपको दिवपाक श्रीलंकेक येस आयलें. खेळपट्टीचेर जम बसोवपी रहमत बाद जालो. पूण, मुखेली हशमतुल्ला शाहिदी (58) आनी अजमतुल्ला उमरझाई (73) अखेर मेरेन खेळपट्टीचेर तग धरून पंगडाचें जैत निश्चीत केलें. चार विकेटी घेवन श्रीलंकेक घाम काडपी फजलहक फारुकीची मॅन ऑफ प्लॅयर पुरस्कारा खातीर निवड जाली.

अफगाणिस्तानान इंग्लंडाक 69 धांवड्यांनी हारयिल्लो, जाल्यार पाकिस्ताना आड 8 विकेटींनी जैत जोडिल्लें. अफगाणिस्तानान स गुणां सयत गुणतकट्यांतली पांचवी सुवात मेळयली. ताची सेमी फायनलींत सुवात मेळोवपाची आस्त अजून कायम आसा.

सुरवाती सावन सादूर खेळी करपी श्रीलंकेक कोंयडींत धरपाक अफगाणिस्तानाक येस आयलें. ओपनर पथुम निसांका (46) हाका सोडलो जाल्यार श्रीलंकेच्या एकाय बॅट्समनाक म्हणपा सारकी बॅटींग करपाक जमली ना. मुखेली कुसल मॅण्डिसान (39) डाव सांबाळपाचो यत्न केलो. पूण, मुजीब उर रहमानान मॅण्डिसाक तंबूंत धाडलो. तशेंच लयेंत येवपी सदीरा समरविक्रमाक (36) लेगीत तंबूंत धाडपाक रहमानाक येस आयलें.

अफगाणिस्तानाच्या स्पिनरांनी लेगीत श्रीलंकेच्या बॅट्समनांक घाम काडलो. फजलहक फारुकीन 10 ओव्हरींनी 34 धांवड्यो दिवन चार विकेटी घेतल्यो. मुजीब उर रहमानाक 2 विकेटी फावो जाल्यो. राशीद खान आनी अजमतुल्ला उमरझाई हाणें दरेकी एक विकेट घेतली.