अनु. जमातीं राजकी आरक्षण : १५ दिसां भितर अधिसुचोवणी काडची, नाजाल्यार….

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

मिशन पॉलिटिकल रिझर्वेशनाची शिटकावणी

मडगांव, प्रतिनिधी : गोंयच्या अनुसूचीत जमातींक राजकी आरक्षण मेळचें म्हूण सर्वपक्षीय शिश्टमंडळ केंद्रांत व्हरचें आनी पंदरा दिसांनी अधिसुचवणी जारी करची. ना जाल्यार आदिवासी भाव सत्ताधार्‍यां आड आंदोलनाक सुरवात करतले, अशी शिटकावणी ‘मिशन पॉलिटिकल रिझर्वेशना’च्या पदाधिकार्‍यांनी दिल्या. आयज मडगांवां पत्रकार परिशद घेवन तांणी ही शिटकावणी दिली.
ह्या वेळार चळवळीचे संयोजक जुआंव फर्नांडीस, रुपेश वेळीप, रवींद्र वेळीप, कांता गावडे, गोवींद शिरोडकार, उपासो गांवकार, जॉयसी डायस आनी हेर हाजीर आशिल्ले.
केंद्र सरकारा कडेन सर्वपक्षीय शिश्टमंडळ घेवन वचपा खातीर राज्य सरकाराक १५ दिसांचो अल्टिमेटम दिला. २१ जुलय २०२३ क पावसाळी विधानसभेच्या अधिवेशना मजगतीं आमदार गणेश गांवकार हांणी राजकी आरक्षणाचो मुद्दो मांडलो. राज्यांतले लोकसंख्ये मदली १०.२३ टक्के लोकसंख्या एसटी समाजाची आशिल्ल्यान राजकी आरक्षण ह्या समाजाक मेळचें. ह्या समाजाक आनी घटमूट करपा खातीर ताची गरज आसा, असो थाराव अधिवेशनांत संमत जालो. ह्या थारावाक सत्ताधारी भाजप सरकारा वांगडा विरोधकांनी एकमतान मंजुरी दिल्या.
मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी आदिवासी कल्याणमंत्री ह्या नात्यान सर्वपक्षीय शिष्टमंडळा सयत दिल्लीक वचून बरोच काळ आडखळून उरिल्ली आरक्षणाची मागणी करतले, अशें आस्वासन दिल्लें. हो थाराव मंजूर जाल्ल्यान तीन म्हयने जावन गेले तरी सरकारान आस्वासन पुराय करपा खातीर पावलां उबारूंक नात. ताका लागून एसटी भावांक फटवल्ल्याचीं भावनां निर्माण जाल्या.
राजकी आरक्षणा सयत हेर ११ मागण्यां खातीर दोन आदिवासी भावांनी २०११ त बाळ्ळी आंदोलना वेळार बलिदान दिलां. तेन्ना भाजपान ह्या आंदोलनाक फाटबळ दिल्लें. आतां सत्तेंत आयले उपरांत भाजप आस्वासनां विसरता. सरकारान एसटी समाजाक दिल्लें आरक्षणाचें आस्वासन आतां पुराय करचें. ‘मिशन पॉलिटिकल’ अधिसुचवणी जारी करपाक १५ दिसांचो काळ दिता. ह्या काळांत आरक्षणाची अधिसुचवणी जारी जावंक ना जाल्यार उलगुलान आंदोलन मुख्यमंत्र्यांच्या घरा कडल्यान सुरू करतले, अशी शिटकावणी मिशन पॉलिटिकला वतीन जुआंव फर्नांडीस हांणी दिल्या.