अनमोडा बेकायदो सोऱ्या सयत मोटार जप्त

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

फोंडें : गोंयांतल्यान कर्नाटकांत वचपी स्विफ्ट मोटारींत बेकायदो सोऱ्याची येरादारी केल्ल्या प्रकरणांत अनमोड अबकारी खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी अमीत सांगलीकर हाका अटक केली. पुलीस अधिकारी आशिल्ल्याचें भासोवन सोरो व्हरपाचो यत्न करीत आसतना अबकारी खात्याच्या अधिकाऱ्यांक तो सांपडलो. ही घडणूक बिरेस्तारा रातीं 2 वरांच्या सुमाराक घडली.

मेळिल्ले म्हायती प्रमाण केए 25 एमबी 2863 क्रमांकाची मोटार बिरेस्तारा मोल्यां सावन कर्नाटक राज्यांत वताली. अनमोड चेक नाक्यार मोटारींत पुलीस अधिकारी आशिल्ल्याचें भासोवन मुखार वचपाचो यत्न करीत आसतना ड्युटीर आशिल्ल्या अबकारी खात्याच्या अधिकाऱ्यांक दुबाव आयलो.

त्याच वेळार मोटारीची तपासणी करतकूच मोटारींत 100 सोऱ्याच्यो बाटल्यो सांपडल्यो.

अबकारी खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी मोटारी सयत सोरो जप्त करून अमीत सांगलीकर हाका अटक केली. हे कारवायेंत अधिकाऱ्यांनी मोटार आनी सोरो मेळून सुमार 4 लाख 20 हजार रुपयांचो म्हालवज जप्त केलो.