अडेज दिसांत ऑस्ट्रेलियेचो खेळ खलास भारताचें 6 विकेटी राखून जैतः माळेंत 2-0 अशी आघाडी

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

खबरां संस्था
नवी दिल्लीः नवी दिल्लींतल्या अरुण जेटली स्टेडियमाचेर दुसरे टॅस्ट मॅचींत भारतान ऑस्ट्रेलियेक फकत अडेज दिसांत हारोवपाची कामगिरी भारताच्या रवींद्र जडेजा- रविचंद्रन आश्वीन ह्या स्पीनरांनी करून दाखयली. भारतान ऑस्ट्रेलियेचेर 6 विकेटी राखून दणदणींत जैत मेळयलें आनी बॉर्डर- गावस्कार  टॅस्ट माळेंत 2-0 अशी आघाडी मेळयली. आपली 100वी टेस्ट मॅच खेळपी चेतेश्वर पुजारान जैताचो चौको मारलो.
हे मॅचींत आयतारा तिसऱ्या दिसा ऑस्ट्रेलियन पंगड 1 आवट 62 धांवड्यांचे आघाडे सयत बॅटिंग करपाक खेळपट्टेर आयिल्लो.  रवींद्र जडेजा आनी आर आश्वीन हे भारताचे स्पीनराचें जोडयेन ऑस्ट्रेलियन बॅट्समनांक नाका करून सोडलें. तें फटाफट आवट जायत रावले. तांगेलें 4 बॅट्समन जाल्यार एकेच धांवसंख्येर आवट जाले. हाका लागून ऑस्ट्रेलियेचो दुसरो डाव 31.1 ओव्हरींत 113 धांवड्यांत सोपलो. भारताच्या दुसऱ्या डावांत 115 धांवड्यांचो फाटलाव करतना सुरवात बरी जाली ना. फकत 6 धांवड्याचेर भारताची पयली विकेट पडली. केएल राहुल फकत एक धांवडी करपाक शकलो. ते उपरांत कॅप्टन रोहीत शर्मान व्हडले शॉट मारून भारताचो डाव फुडें व्हेलो. मात 39 धांवड्यांचेर रोहित रनआवट जालो. ताणे 3 चौके आनी 2 सके हुबयले. ताच्या उपरांत आयिल्ल्या विराट कोहलीन चड कांय करप शक्य जालें ना. 20 धांवड्यो करून तो आवट जालो. श्रेयस अय्यर लेगीत व्हडलो शॉट मारपाच्या यत्नांत 12 धांवड्यारे बाद जालो.  आपली 100वी टॅस्ट मॅच खेळपी चेतेश्वर पुजारान संयमी खेळी करून भारतात जैता मेरन पावयलें. ताणे 31 धांवड्यो केल्यो आनी विकेटकीपर केएस भरतान 23 धांवड्यो केल्यो. दोगून नाबार रावलें.
ऑस्ट्रेलिये वतीन तांच्या दुसऱ्या डावांत टॅविस हेड हाणे सगल्यांत चड धांवड्यो केल्यो. ताणे 46 बॉलांत 43 धांवड्यो केल्यो. त्यो करतना ताणे 1 सको आनी 6 चौके मारले. मार्नस लाबुशेनान 35 धांवड्यांचें  योगदान दिलें. हेर एकाय बॅट्समनाक 20 धांवड्यांचो आंकडो हुबपाक जालें ना. लाबुशेन, मॅट रेनशॉ, पीटर हँड्सकाँब आनी कॅप्टन पॅट कमिन्स हे चार खेळगडे  पंगडाचो 95 स्कोर आसतना आवट जाले.
भारता वतीन बॉलींग करतना रवींद्र जडेजा परत पर्जळ्ळो. ताणे मॅचींत सगल्यांत चड 7 विकेटी घेतल्यो. तशेंच टॅस्ट कारकिर्दींत 12वे फावट पांच विकेटी घेवपाचें काम पुराय केलें. ताच्या वांगडा आर आश्विनान 3 विकेटी आपल्या नांवार केल्यो. भारताच्या दुसऱ्या देशां खातीर घातमाऱ्या आशिल्ल्या जडेजा- आश्वीन जोडयेन ऑस्ट्रेलियेच्या खेळगड्यांक घाम काडलो. तांच्या स्पीन बॉलिंगे सामकार ते फटवले. दुसऱ्या डावांत 113 धांवड्यांचेर ऑस्ट्रेलियेचो डाव सोपलो आनी भारतात जैता खातीर फकत 114 धांवड्यांचे आव्हान आशिल्लें. भारतान चार विकेटी वोगडावन तें पुराय केलें.
आतां फुडली तिसरी टॅस्ट मॅच 1 तें 5 मार्च मजगतीं इंदोरांत जातली. ही मॅच खरें तर धर्मशाला हांगा जावपाची आशिल्ली. मात थंय हवामान सारकें नाशिल्ल्यान थंयचे मैदान खेळपा खातीर तयार जावपाक शकलें ना म्हणून मॅच इंदोरांत जातली. दोनूय पंगडांक आठ ने णव दिसांचो वेळ मेळटलो. ते मजगतीं बाकीच्या दोन टॅस्ट मॅचीं खातीर भारतीय पंगडाची निवड जातली. कोणाक पंगडांत सुवात मेळटली हे विशीं क्रिकेट मोगी मदीं उमळशीक आसतली.

थोडे भितर स्कोरः ऑस्ट्रेलिया पयली डाव 78.4 ओव्हरींत 263. दुसरो डाव 31 ओव्हरींत 113. भारत पयलो डाव- 83.3 ओव्हरींत 262. दुसरो डाव 26.4 ओव्हरींत 4 आवट 115.