अग्निपथ येवजण म्हणल्यार तरणाट्यांचो विस्वासघातः ‘आप’

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । पत्रक
पणजीः 10 लाख नोकऱ्यो दिवपाची घोशणा खातीर केंद्र सरकारान जाहीर केल्ली अग्निपथ येवजण म्हणल्यार देशांतल्या तरणाट्यांचो विश्वासघात आसा अशी टिका आम आदमी पक्षान (आप) केल्या. रोजगाराची समस्या सुटावी करपाक पुरायपणान अपेश आयिल्ल्यान असल्या येवजणे वरवीं केंद्रांतले भाजप सरकारान तरणाट्यांक फटोवपाक लागलां अशे पक्षाचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सिद्धेश भगत हांणी म्हणलां.
पंतप्रधान मोदी हांकां लोकसभा वेंचणुको लागीं पावल्ल्यान अकस्मात बेरोजगार तरणाट्यांची याद आयली आनी तांणी 18 म्हयन्यांत 10 लाख नोकऱ्यो आनी लश्करांत अग्निपथ येवजणे खाला तरणाट्यांक नोकऱ्यांचें हांसय दाखयलां. भाजप सरकाराचो हो आनीक एक जुमला हें तरणाट्यांनी मतींत दवोरचे. गोंयांत मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत सरकारान गोंयच्या तरणाट्यांक वेंचणुकां वेळार अश्योच नोकऱ्यो दिवपाच्यो घोशणा केल्ल्यो हाची भगत हांणी याद करून दिल्या.
अग्निपथ येवजणे खाला लश्करांत चार वर्सां सेवा दिवपी तरणाट्यांक सेवा काळ सोपले उपरांत पेन्शन, कॅन्टीन वा हेर कसल्योच सुविधा दिवचे नात ही गजाल भगत हांणी तरणाट्यांचे नदरेक हाडून दिल्या.
पगार आनी पेन्शनाचो वजें मोदी सरकाराक उणे करपाचें आसल्यार पंजाबांतल्या आप सरकारा प्रमाण तांणी खासदार आनी आमदारांक मरसर दितात तें पेन्शन बंद करचें अशें भगत हांणी सांगलां.