अखील गोंय एकोडी  नाच सर्तींत आस्था, अष्टांगी, दित्या हांकां इनामां

जैतिवंत सर्तकां वांगडा परिक्षक आनी मानेस्त

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
फोंडेंः शिगांव हांगच्या रंगाई देवीच्या 28व्या वर्धापन दिसा निमतान शिगांव युनायटेड हांणी आयोजीत केल्ले अखील गोंय एकोडी नाच सर्तींत आस्था देवीदास (कुंकळ्ळी) हिका पयलें इनाम फावो जालें. दुसरें इनाम अष्टांगी अभय पारकर (कुळें) आनी तिसरें इनाम दिव्या शिरवयकार (केंपें) हाका मेळ्ळें. सेजल सचीन देसाय (शिगांव), अक्षरा मामलेकार (कुळें) आनी कृपा नायक हांकां उमेद वाडोवपी इनामां दिलीं.
शिगांव युनायटेडान भुरग्यांच्या कला गुणांक उर्बां दिवपा खातीर सर्त आयोजीत करून एक बरें काम केलें अशें शिगांवचो सरपंच गोविंद शिरगांवकारान इनाम भेटवण कार्यावळींत उलयतना सांगलें. गांवगिऱ्या वाठारांत जायते कलाकार आसात मात तांकां माची मेळना. युनायटेडोचो अध्यक्ष एकनाथ खेडेकार आनी तागेल्या सांगात्यांनी तांकां माची मेळोवन दिली. शिगांव पंचायत मंडळान खेळ, शिक्षण आनी सामाजीक वावराचेर  लक्ष दिलां. जे कोण ह्या मळांनी वावुरतात तांकां पंचायत जाय तें सगळें सहकार्य दितली अशें तांणी जाहीर केले.
सर्तीचें परिक्षण आश्विनी जांबावलीकार, प्रतिका मराठे आनी शुभम शिरोडकार हांणी केलें. सर्तींत सगल्यांकूच इनामां मेळनात. जांकां तीं मेळ्ळी नात तांणी निरशेनास्तना फुडें जातल्यो त्या सर्तींत वांटो घेवन इनाम जिखपाचो यत्न करपाक जाय. इनाम मेळूं वा ना मेळूं, सर्तींत वांटो घेवप सगल्यांत म्हत्वाचें आसा अशें आश्विनी जांबावलीकारान सांगलें. सर्तींत सगल्यांनीच आपली कला बऱे भशेन सादर केली. ताका लागून कोणाक इनामां  दिवप हें थारावक आमचे खातीर कुस्तार जालें अशें तिणे सांगलें.
गांवगिऱ्या वाठारांतल्या कलाकारांक माची मेळची म्हणून सर्ती आयोजीत केल्ली अशें शिगांव युनायटेडाचो अध्यक्ष एकनाथ खेडेकारान सांगलें. इनाम भेटवण कार्यावळी पंच वांगडी अनिकेत देसाय, प्रसाद गांवकार, देवस्थान समितीचो सचीव सत्यवान खेडेकार, देवस्थानचे गांवकार रंगनाथ गांवकार,  मोहन वेळीप, रोहन नायक हाजीर आशिल्लो.