अंदूं सरकाराचे तिजोरेंत वाड: देशाचें प्रत्यक्ष कर संकलन २३.५ टक्के

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

नवी दिल्ली, खबरां संस्था: देशांत डायरेक्ट टॅक्स कलेक्शनाचे आंकडे आयल्यात. सरकाराचे तिजोरेंत बरीच वाड जाल्या. १ एप्रील २०२३ ते १६ सप्टेंबर २०२३ मेरेन देशाचें प्रत्यक्ष कर संकलन २३.५ टक्क्यांनी वाडून ८.६५ लाख कोटी रुपया जालां. प्रत्यक्ष कर संकलनांत वर्सुकी आधाराचेर २३.५ टक्क्यांनी वाड जाल्या. जाल्यार पयलींच्या कर संकलनांत २०.७ टक्क्यांनी ३,५५,४८१ कोटी रुपयांची वाड जाल्ली.

प्रत्यक्ष कर संकलनांत एसटीटीचोय आसपाव आसा

प्रत्यक्ष कर संकलनांत ४.१६ लाख कोटी रुपयांचो कॉर्पोरेशन कर आनी ४.४७ लाख कोटी रुपयांचो वैयक्तीक आयकराचोय आस्पाव आसा. जातूंत सेक्युरिटी ट्रान्झॅक्शन टॅक्साचोय आस्पाव आसा.

सरकाराच्या प्रयत्नांचे परिणाम म्हणल्यार संकलनांत वाड

कर चोरपाचेर आळाबंदा हाडपाचे सरकाराचे यत्न फळादीक जावपाक लागल्यात आनी कर वसुली प्रक्रियेंत तंत्रगिन्यानाचो वापर उपेगी थारता.